Zoznam obcí patriacich do Spoločného obecného úradu:
 • Obec Betliar
 • Obec Jablonov nad Turňou
 • Obec Kováčová
 • Obec Silická Jablonica
 • Obec Hrušov
 • Obec Pača
 • Obec Drnava
 • Obec Lúčka
 • Obec Jovice

 • Obec Krásnohorská Dlhá Lúka

 • Obec Lipovník

ADRESA SÍDLA:
Obecný úrad Betliar, Šafárikova 67, 049 21 BETLIAR
Telefón: 058 7983 114 - kancelária obecného úradu Betliar
E-mail: spol.stavebny.urad@gmail.com
www.socubetliar.online
Ing. Erika Šmelková - referát územného plánovania a stavebného poriadku
Ing. Alena Baffyová - referát ochrany prírody a krajiny, ochrany vôd, ochrany ovzdušia
Alena Šikúrová - referát dopravy a miestnych komunikácií.

Kontaktný formulár